Aware Parenting is een opvoedingsfilosofie van Aletha Solter, Ph.D.

Naar aanleiding van recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, stelt ze vele traditionele aannames over opvoeding in vraag en stelt ze een nieuwe benadering voor die een diepgaande verschuiving kan teweegbrengen in de relatie tussen een ouder en zijn of haar kind. Zie ook: Aware parenting Nederland.

Traject Bewust ouderschap

De drie bouwstenen van Aware Parenting

1

2

3

De tien principes van Aware Parenting in het kort

  • Je vervult de behoefte van je kind(eren) aan fysiek contact, zonder dat je je zorgen maakt over het ‘verwennen’ van je kind(eren).
  • Je realiseert je dat het niet mogelijk is om alle verdriet, boosheid of frustratie bij je kind(eren) te voorkomen.
  • Je stimuleert je kind(eren) in hun ontwikkeling, maar pusht ze niet om zich sneller te ontwikkelen.
  • Je moedigt je kind(eren) aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, maar oordeelt niet over de prestaties.
  • Je spendeert dagelijks tijd met je kind(eren) waarbij je hen de volle aandacht geeft.
  • Je probeert niet alle fouten, problemen en conflicten te voorkomen.
  • Je moedigt je kinderen aan om zelfstandig het probleem op te lossen en helpt enkel wanneer het nodig is.
  • Je stelt redelijke grenzen en gidst je kind vriendelijk naar gewenst gedrag. Je overziet ieders behoeften bij het oplossen van conflicten.
  • Je bent eerlijk over je eigen behoeften en gevoelens.
  • Je werkt aan bewustzijn van je eigen pijnpunten en hierdoor ook aan het vermogen om een goede ouder te zijn.

De drie bouwstenen en tien principes van Aware Parenting staan voluit beschreven op de website van Aware Parenting Nederland.