20 januari 2022

Je peuter in de nee fase! En nu?

Je peuter zegt regelmatig ‘nee’. Of je peuter spreekt de ‘nee’ niet uit, maar besluit maar gewoon niet mee te doen. Niet meedoen met het aankleden, tandenpoetsen of vertrekken naar waar je maar naartoe zou willen gaan. Meestal gaat het dan om een locatie waar tijd wél een rol speelt. Bijvoorbeeld vertrekken naar de school van je oudste dochter of zoon of vertrekken naar een afspraak bij het consultatiebureau, huisarts, tandarts et cetera.

Blog Peuter nee-fase

Waarom niet gewoon meewerken?

Wat kun je hiermee?

Waarom is ‘nee’ ineens een van de meest favoriete woordjes?

Waarom niet gewoon meewerken? Dat is toch voor iedereen veel beter?

Er kunnen verschillende gevoelens en behoeften een rol spelen. Aware Parenting kijkt verder dan het gedrag, in dit geval ‘het niet mee doen’. Welke gevoelens en behoeften spelen een rol? Dat kan per kind en per situatie anders zijn.

Naast verschillende gevoelens en behoeften die een rol spelen, is het ook belangrijk om te weten dat je peuter in de ‘nee’ fase een noodzakelijke vaardigheid oefent. Het is een oefening voor later: op een gezonde manier weerstand kunnen bieden en grenzen aangeven en hoe reageert een ander daar op? Je kind leert ook traplopen en fietsen, dat stimuleren we als ouder graag. Hoe ga je als ouder met deze nee fase om zonder dat je je peuter het ‘nee zeggen’, afleert?

Het helpt ook om -als ouder- bewust te zijn van emoties en behoeften die op de achtergrond spelen. Is er die dag bijvoorbeeld te weinig autonomie voor je zoontje of dochtertje of te weinig verbinding? Een peuter die zich begrepen voelt zal ook makkelijker uit een ‘nee-situatie’ stappen.

Je peuter begrijpen, helpt ook om de ‘nee-situatie’ op -voor jou- belangrijke momenten te voorkomen. Vaak bouwt de ‘nee-situatie’ bij je zoontje of dochtertje zich van tevoren op. Je kunt je peuter helpen door ervoor te zorgen dat het zich niet ‘opbouwt’ tot de momenten dat het helemaal niet uitkomt. Je peuter kan ook oefenen met de ‘nee’ op een ander (spel)moment. Ook kun je proberen om eerder tijd vrij te maken om te luisteren naar de gevoelens en behoeften van je peuter.

Het is heel interessant waarom het niet meedoen meestal op belangrijke momenten gebeurt of bij afspraken waar een tijd aan is gekoppeld. Het is goed om daar naar te kijken en mijn ervaring is dat ook dit uiteindelijk logischer wordt.

Belangrijk om te weten is dat je niet alles kunt voorkomen. Soms is het zoals het is. Je hoeft geen perfecte ouder te zijn om het goed te doen.
Maar bepaalde inzichten over ‘nee-situaties’ bij je dochtertje of zoontje zijn wel heel handig en belangrijk.

Aware Parenting is heel interessant. Er is een groot verschil te merken op momenten dat je toch reageert op het gedrag en alle momenten dat je je dochtertje of zoontje echt begrijpt. Het is goud waard!